var redirectFlowResponse = čeká klienta. RedirectFlows.CreateAsync(nový RedirectFlowCreateRequest() { Popis = "Sudy s jablečným moštem", SessionToken = "dummy_session_token", SuccessRedirectUrl = "https://developer.gocardless.com/example-redirect-uri/", Volitelně můžete předem naplnit údaje o zákazníkovi na stránce platby Předvyplněný zákazník = nový RedirectFlowCreateRequest.RedirectFlowPrefilledCustomer() { GivenName = "Tim", FamilyName = "Rogers", E-mail = "tim@gocardless.com", AddressLine1 = "338-346 Goswell Road", City = "Londýn", PSČ = "EC1V 7LQ" } }); var redirectFlow = redirectFlowResponse.RedirectFlow; Podržte si toto ID - budete ho potřebovat, když "potvrdíte" tok přesměrování později Console.WriteLine(redirectFlow.Id); Console.WriteLine(redirectFlow.RedirectUrl);

Privacy Preference Center