var redirectFlowResponse = čakať klienta. RedirectFlows.CreateAsync (nové RedirectFlowCreateRequest() { Popis = "Jablčné sudy", SessionToken = "dummy_session_token", SuccessRedirectUrl = "https://developer.gocardless.com/example-redirect-uri/", Voliteľne je to predplňte údaje o zákazníkovi na platobnej stránke PrefilledCustomer = nové RedirectFlowCreateRequest.RedirectFlowPrefilledCustomer() { GivenName = "Tim", FamilyName = "Rogers", E-mail = "tim@gocardless.com", AddressLine1 = "338-346 Goswell Road", Mesto = "Londýn", PSČ = "EC1V 7LQ" } }); var redirectFlow = redirectFlowResponse.RedirectFlow; Držte sa tohto ID - budete ho potrebovať, keď ' "potvrdiť" presmerovanie toku neskôr Console.WriteLine (redirectFlow.Id); Console.WriteLine (redirectFlow.RedirectUrl);

Privacy Preference Center