Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení:

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb jsme povinni dodržovat § 7 od .1 TMG je zodpovědná za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony. Podle oddílů 8 až 10 TMG však my jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním protiprávním jednání dozvěděli. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z důvodu možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních náznaků porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tyto odkazy odstraníme.

Copyright
Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorského práva. Duplikace, editace, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se však dozvíte o porušení autorských práv, vezměte prosím na vědomí. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

Soukromí
Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich webových stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), je to vždy dobrovolné, pokud je to možné. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Rádi bychom poukázali na to, že
přenos dat na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná. Proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tisku třetími stranami pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se výslovně namítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podat žalobu v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například spamem.

Zdroje: eRecht24 Disclaimer, Google Analytics Zásady ochrany osobních údajů

Poznámky ke zpracování dat v souvislosti se službou Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited. Pokud se osoba odpovědná za zpracování údajů na těchto webových stránkách nachází mimo Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarsko, provádí zpracování údajů služby Google Analytics společnost Google LLC. Společnosti Google LLC a Google Ireland Limited jsou dále označovány jako „Google“.

Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v počítači návštěvníka webových stránek a které umožňují analýzu používání webových stránek návštěvníkem webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o používání této webové stránky návštěvníkem webových stránek (včetně zkrácené IP adresy) jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google a tam uloženy.

Služba Google Analytics se používá výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“ na těchto webových stránkách. Toto rozšíření zajišťuje anonymizaci IP adresy zkrácením a vylučuje přímý osobní přístup. Prodloužení zkrátí IP adresu společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa předávaná příslušným prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Jménem provozovatele stránek bude společnost Google používat informace generované za účelem vyhodnocení používání webových stránek, kokomumentování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek (článek 6 sec. 1 lit. f GDPR). Oprávněný zájem na zpracování údajů spočívá v optimalizaci této webové stránky, analýze používání webových stránek a přizpůsobení obsahu. Zájmy uživatelů jsou odpovídajícím způsobem chráněny pseudonymizací.

Google LLC. je certifikován v souladu s takzvaným štítem na ochranu soukromí (seznam zde)a zaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů na tomto základě. Data odeslaná a propojená se soubory cookie, ID uživatelů (např. ID uživatele) nebo inzertní ID budou automaticky smazána po 50 měsících. Odstranění údajů, jejichž doba uchovávání byla dosažena, se provádí automaticky jednou za měsíc.

Sběru služby Google Analytics může zabránit tím, že návštěvník stránky upraví nastavení souborů cookie pro tuto webovou stránku. Shromažďování a ukládání IP adresy a dat generovaných cookies lze také vznést námitky kdykoli s účinností do budoucna. Odpovídající plugin prohlížeče lze stáhnout a nainstalovat na následující odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Návštěvník webu může zabránit shromažďování google analytics na této webové stránce kliknutím na následující odkaz. Je nastaven opt-out cookie, který zabraňuje budoucímu shromažďování údajů při návštěvě této webové stránky.

Další informace o používání údajů společností Google, nastavení a možnosti námitek naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/privacy) a také v nastavení pro zobrazování reklam společností Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Rekapitulace

K ochraně vašich požadavků prostřednictvím internetového formuláře používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (Google). Dotaz se používá k rozlišení, zda je vstup lidskou bytostí nebo zneužívajícím automatizovaným strojovým zpracováním. Dotaz zahrnuje odeslání IP adresy a v případě potřeby všech dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem bude váš vstup předán společnosti Google a bude zde nadále používán. Společnost Google však vaši IP adresu předem zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této služby. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci reCaptcha nebude sloučena s jinými údaji od společnosti Google. Tyto údaje podléhají různým zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete v tématu https://policies.google.com/privacy?hl=de

Privacy Preference Center